Instituce Instituce pod Ministerstvem životního prostředí Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v. v. i. Stáhnout *.csv

Statutární zástupce subjektu / přímý podřízený stat. zástupce

Za rok 2021 i za rok 2022 jde o průměr ze součtů platů a odměn za ředitele ústavu, 2 náměstky a 3 vedoucí pracovníky. (Ústav odmítá poskytovat údaje v požadované struktuře za jednotlivé pozice.)

 

Poslední zjištěný plat

2022

Plat (hrubý příjem): 744 350 Kč
Odměny / náhrady (hrubý příjem): 117 760 Kč
Nefinanční bonusy:
Celkový roční hrubý příjem bez nefinančních bonusů: 862 110 Kč
Odpracováno měsíců: 12
 86 % Hrubý plat
 14 % Odměny / náhrady

Související pozice
Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu