Instituce Instituce pod Ministerstvem průmyslu a obchodu Stáhnout *.csv

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Poslední aktualizace

Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu