Instituce Instituce pod Ministerstvem financí Stáhnout *.csv

Státní pokladna Centrum sdílených služeb - SPCSS

Žádnému ze 3 členů dozorčí rady SPCSS nebyla vyplacena žádná odměna.

Tato skutečnost vyplývá z ust. čl. 8 Jednacího řádu dozorčí rady SPCSS, účinného od 1. 1. 2017, ve znění jeho dodatku č. 1.

Jiné informace o platech a odměnách nebyly poskytnuty.

Poslední aktualizace

Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu