Instituce Instituce pod Ministerstvem dopravy Stáhnout *.csv

Správa železnic, státní organizace

Doplňujeme vyjádření tajemníka správní rady státní organizace Správa železnic:

„Mgr. Martinovi Červíčkovi, od 1. 7. 2022 předsedovi správní rady (člen správní rady od 1. 7. 2022), Ing. Martinovi Kolovratníkovi, do 31. 8. 2022 místopředsedovi správní rady, od 1. 9. 2022 členovi správní rady (člen správní rady od 1. 11. 2018), a panu Jaroslavu Foldynovi, členovi správní rady od 25. 3. 2014 do 30. 6. 2022, podle § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jakožto senátorovi nebo poslanci zastupujícímu stát, odměna, podíl na zisku, či jiné plnění nepřísluší.“

Poslední aktualizace

Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu