Vládní návrh na úpravu "stošestky"
Dočkáme se důležité změny zákona o svobodném přístupu k informacím?

Vláda předložila v květnu 2022 návrh ministerstva vnitra na novelizaci zákona č.106/1999 Sb. poslanecké sněmovně ke schválení.

 

V předloženém návrhu se našeho projektu týká zejména ta část, kde je specifikována oblast platů. Z návrhu citujeme § 8c:

 

 

Informování o příjmech fyzických osob

 

(1) Povinný subjekt poskytne informaci o výši příjmu osoby, které poskytl nebo poskytuje veřejné prostředky mající povahu příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů

  1. jako

  1. veřejnému funkcionáři, na kterého se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů,

  2. poradci prezidenta republiky, člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo

  3. členovi svého statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu, anebo

  1. pokud žadatel prokáže veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochraně této informace.

 

(2) Informace o výši příjmu podle odstavce 1 se poskytne v rozsahu jméno, příjmení, funkční, pracovní či jiné obdobné zařazení a výše veřejných prostředků, na kterou vznikl nárok, před zdaněním a dalšími povinnými odvody za období podle obsahu žádosti. Při poskytování informace podle věty první se § 5 odst. 3 se nepoužije.

 

Veškeré návrhy na změnu zmíněného zákona najdete ve Veřejné knihovně legislativního procesu pod usnesením vlády č. 397 ze dne 18. května 2022

 

Poslanecká sněmovna tento návrh projednávala o několik týdnů později, dne 15. června. Jak se jednalo o novelizaci jednoho z nejdůležitější zákonů z hlediska transparentnosti v dolní komoře parlamentu? To se dozvíte ze stenozáznamu. K vládnímu návrhu se vyjádřila poslankyně Schillerová, poslanec Michálek a pak i dokonce poslankyně Mračková Vildumetzová a někteří další. Prozradíme, že návrh byl sněmovnou přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru (garanční výbor) a dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a doba projednávání byla zkrácena na 15 dní. 

 

 

Dění kolem novelizace tohoto zákona budeme nadále sledovat!

Datum zveřejnění: 24.6.2022, Autor: Hlídač státu

Zpět na všechny aktuality

Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu