Platy za rok 2022 jsou zde!
Výše platů a odměn za rok 2022 letos poskytlo 242 institucí z dotázaných 323, čímž se zase vylepšilo skóre: nejen podle reagujících subjektů, ale i podle počtu poskytnutých pozic je vidět velký posun v chování úřadů. Nejde zdaleka jen o velké a významné úřady, ale i o příspěvkové organizace, státní podniky a jiné organizační složky státu. Web Platy úředníků nyní obsahuje data k více než 6700 pozicím.

Stále vysoké je procento institucí, které instituce odmítají poskytnout, a to i přes zákonnou povinnost, od začátku roku 2023 v zákoně o právu na informace přímo přikázanou. Po výzvě a dalším odvolání i tak 36 organizací odmítlo (opakovaně) a 45 se neobtěžovalo reagovat ani na jednu ze zaslaných výzev.

 

Hlídač státu se (s hrdostí) již 4. rokem stará o projekt Platy úředníků. Navazujeme na odkaz Kristýny Bašné, Ph.D. a JUDr. Pavla Musila, Ph.D., kterým se v roce 2020 podařilo získat informace o platech a odměnách vedoucích úředníků Kanceláře prezidenta republiky. Pro transparentnost státní správy to byl obrovský milník, jenž ukázal, že občané (ze zákona mající na tyto informace nárok!) mohou i jako jednotlivci výrazně ovlivnit hospodaření státu.

Informace o platech vysokých úředníků dává každým rokem stále více institucí. Vidět to je také na rychle rostoucím počtu pozic, které jsou poskytnuty. Letos jsme uložili informace o platech a odměnách za rok 2022 u více než 2100 jednotlivých pozic státní správy. Celkem web Platy úředníků obsahuje již přes 6700 pozic (2020 - 1300 pozic, 2021 - 4600 pozic).

Z původně oslovených pár nejvyšších úřadů v počátcích projektu jsme postupně rozšířili dotazování (pomocí zákona č.106/1999 Sb.) na více než 300 státních nebo státem zřízených úřadů, podniků a institucí. Iniciativa Platy úředníků se stala každoroční očekávanou událostí, pro státní instituce, média i občany.

Pochvalu si i letos zaslouží subjekty, které nám poskytly údaje, a ještě ke všemu dodržely lhůtu i požadovaný formát. Trend “vzorných” úřadů meziročně roste, čímž je vidět snaha úřadů o transparentní jednání. Informace chodí rychleji, strukturovaně a čím dál více ve správném formátu, tj. doplněné v originálním formuláři.

Česká pošta

Česká pošta letos poprvé poskytla informace! Největším překvapením ale byl plat a odměny dnes již bývalého generálního ředitele Romana Knapa.

Státní podnik za loňský rok zvýšil ztrátu na 1,75 miliardy korun z předchozích 681 milionů korun, ruší pobočky a propouští, přesto Knap dostal odchodné ve výši 3 649 518 korun hrubého. Má jít o částku, na kterou má prý nárok podle smlouvy podepsané roku 2018.

Knap byl odvolán krátce po vypuknutí kauzy Dozimetr (korupce v pražském dopravním podniku), kdy se sešel s podnikatelem Michalem Redlem, jenž byl už tehdy hlavou zločinecké skupiny ovlivňující veřejné zakázky.

 

Komunikace se subjekty

  • Lhůta na vyřízení naší žádosti

Lhůta na vyřízení 106ky je 15 dní, v případě, že jsou informace už zveřejněny a poskytuje se pouze odkaz, jde o 7 dní.

Lhůtu splnilo 208 subjektů z uvedených 240. Do 10 nad zákonem stanovenou lhůtu splnilo 20 subjektů. Více než 10 dní po uplynutí lhůty (v jednom případě více než 2 měsíce) odpovědělo 12 subjektů. Předpokládáme, že ještě cca 18 subjektů ještě odpoví (protože loni bez problémů).

  • Délka odpovědi

Velmi stručná odpověď obsahující základní informace o subjektu a samotná příloha - 198 subjektů. Odpověď obsahující pouze požadované informace v přehledné tabulce - cca 20 subjektů. Nejdelší odpověď byla od Nejvyššího soudu - 9 stran textu - za což ale nesmírně děkujeme, protože odpověď obsahovala kromě požadovaných údajů také velice užitečné doplňující údaje.

  • Způsob odpovědi - výhrady, částečná odmítnutí

Pouze 18 subjektů vyjádřilo ve své odpovědi určité výhrady s naší formulací (což si bereme k srdci a upravíme), kde sdělovaly např. to, že - ve stručnosti - s penězi daňových poplatníků pracují pouze nepřímo, nebo vůbec, a nepovažují se za subjekt podléhající informačnímu zákonu, případně za státní podnik nebo “úředníka”.

Stejně jako předchozí roky se i letos našly organizace, které odpovědi sice poskytly, ale až za “úplatu”: uhrazení vyčíslených nákladů. České školní inspekci jsme proplatili 1800 Kč, Horské službě ČR 3 485 Kč.

  • Dodané pozice

Za rok 2022 jsme obdrželi 2358 pozic. Již tradičně poskytlo 22 subjektů pouze jednu pozici, většinou generálního ředitele.

Rekordmanem, který letos nejvíce spolupracoval, a to vysoko nad rámec povinnosti, je VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT: dostali jsme informace o všech 177 pozicích!

Problematické organizace

Jako každý rok se našli tací, kteří i přes zákonnou povinnost odmítají odpovědi poskytnout. Letos takových bylo 36.

Důvody, proč i po odvolání nebyly informace poskytnuty, se podobají minulým letům. Většinou jde o výmluvy:

  • “nepovažujeme se za povinný subjekt dle inf. zákona”

  • “nejsme státní úředníci”

  • “nehospodaříme se státními penězi”

  • “nejsme státem řízený subjekt či se označujeme za nestátní organizaci”

  • “neřídíme se služebním zákonem”

Z 36 institucí, které letos nedodaly data, je 27 organizací, které odmítlo opakovaně poskytnout data i minulý rok. Tradičně jde především o České dráhy, NAKIT a instituce spadající pod ministerstvo zemědělství (Povodí Labe, Povodí Odry, Povodí Vltavy). Pouze dva z pěti státních podniků Povodí nám po řadě odmítnutí a odvolání nakonec sdělily, že některé z námi požadovaných údajů jsou k dispozici v centrálním registru oznámení (což bohužel stále nesplňuje to, co jsme žádali). Pochvalu si naopak zaslouží 13 spolupracujících subjektů, jež minulý rok zcela nereagovaly, a to i po opakovaném odvolání.

Všechny organizace, které loni platy a odměny poskytly, bez problémů data dodaly i letos.

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 21.6.2023, Autor: Hlídač státu

Zpět na všechny aktuality

Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu